เครื่องดูดฝุ่น HEPA เฟสเดียว

 • D3 เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับสารละลาย

  D3 เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับสารละลาย

  D3 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเฟสเดียวแบบเปียกและแห้ง ซึ่ง

  สามารถจัดการกับของเหลวและปัดฝุ่นในเวลาเดียวกันเจ็ตพัลส์

  การทำความสะอาดตัวกรองมีประสิทธิภาพมากในการหาฝุ่น,ระดับของเหลว

  การออกแบบสวิตช์จะป้องกันมอเตอร์เมื่อน้ำเต็มD3

  เป็นอุดมคติของคุณทางเลือกสำหรับการเจียรและขัดแบบเปียก